The Fringe

The Fringe

Team: Shengze Chen, Siqi Xiong, Li Zheng, Mengshi Yan, Yuling Lu, Tianyu Qiao, Glen Wash, Shengze Chen, Zheng Gu
Team Location: Shanghai, China

Board 1

Board 2

Board 3

Download (DOCX, 26KB)

Leave a reply