Energy and the World (“Enerģija un Pasaule”)

Energy and the World
December 16, 2019

"In September this year, a number of interdisciplinary events were held in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE), at the World Congress on Energy, to raise awareness of the energy sector among the general public and to think about the future of the industry globally but also in a friendly environment. One such official collaboration event was the Industrial Design Project Competition organized by the Land Art Generator (LAGI), which invited architects and artists from around the world to design urban objects that would at the same time serve as small renewable energy plants."
Read More >

Original in Latvian
"Šā gada septembrī Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Pasaules Enerğijas kongresa ietvaros, norisinājās vairāki starpdisciplināri pasākumi, kuru mērķis bija popularizēt enerğētikas aktualitātes plašākā sabiedrībā un mudināt to domāt par nozares nākotni ne vien globālā mērogā, bet arī mūsdienīgas, klimatam un cilvēkam draudzīgas vides kontekstā. Viens no šādiem oficiālās sadarbības pasākumiem bija iniciatīvas Land Art Generator (LAGI) rīkotais industriālā dizaina projektu konkurss, kurā arhitekti un mākslinieki no visas pasaules tika aicināti izstrādāt pilsētvides objektus, kas vienlaikus kalpotu kā nelielas atjaunojamās enerğijas ražotnes."
Read More >